Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)

Pravidla petanque

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Petanque je společenská venkovní hra. Ti, co ji hrají tvrdí, že je nejen zábavná, ale že dokáže být i dokonalým balzámem na nervy. Její domovinou je Francie, kde ji hrají mladí, staří i děti doslova na každém kroku. Je to zde čtvrtý nejpopulárnější sport ze všech. Jeho obliba však dávno hranice svého „rodiště“ překročila a celosvětově je v současnosti registrováno již přes 600000 profesionálních hráčů petanque.

 

Princip hry Petaque

Základní myšlenka této hry je velmi prostá, avšak pro dokonalé zvládnutí techniky je zapotřebí ctít známé heslo, že „cvik dělá mistra“. A když k pravidelnému tréninku přidáte ještě pořádnou dávku soustředění, tak pak už to půjde skoro samo.

 

Pravidla pétanque

Oficiální pravidla jsou velmi rozsáhlá, určitě by vydala na několik desítek stran, proto si je trošku zestručníme. Nicméně i v této kratší verzi najdete vše, co je pro tuto hru podstatné.

 

S čím se hraje

K petanque jsou zapotřebí 6 kovových koulí o průměru 7,05 až 8 cm, jejichž hmotnost je dána rozmezím 650 až 800 g. Cíl tvoří malá dřevěná, případně plastová kulička (prasátko nebo taky košonek) s průměrem 30 mm. Dřevěná kulička může být opatřena nátěrem, plastová musí na sobě nést značku licencovaného výrobce.

 

Varianty družstev

Petanque je možno hrát v těchto sestavách, součet koulí ve hře však musí být vždy 6:

  • 2 družstva po 3 hráčích (tzv. triplettes), kde každý z nich má 2 koule
  • 2 družstva po 2 hráčích (doubblettes), kde má každý 3 koule
  • Jeden hráč proti jednomu (tête-à-tête), každý se 3 koulemi

 

Povrch pro hru

Terén pro pétanque není striktně dán, ale vždy jej musí schválit organizační výbor a rozhodčí. Pro profesionální soutěže je stanoven minimální rozměr hřiště 15 x 4 metry, pro ostatní utkání i rekreační hry mohou být parametry libovolné.

 

Cíl hry

Zápas se hraje do dosažení počtu třinácti bodů jednoho z družstev. Povolena je i zkrácená, jedenáctibodová verze. Za bod je považována každá koule, jež je po ukončení kola blíže košonku než první nejbližší koule soupeřova.

 

Začátek utkání

O tom, kdo bude hru začínat, rozhoduje hod mincí nebo dohoda mezi hráči. První hráč vybere startovní místo tak, že nakreslí na zem kruh (průměr 35 – 50 cm), z něhož se poté budou koule házet. Tento kruh musí být ve volném prostoru, vzdálen od všech překážek či hranic hřiště minimálně 1 metr a nejméně 2 metry od jiného užívaného místa odhodu.

Samotná hra začíná hodem prvního zvoleného hráče, který nahodí prasátko do vzdálenosti 6 – 10 metrů tak, aby byl míček z místa odhodu viditelný. Je-li vržený míček kýmkoliv zastaven, jde o neplatný hod a tento se musí opakovat.  K náhozu jednoho družstva je však povolen pouze 1 pokus. V případě chyby, předává začínající možnost prvního náhozu soupeři, který může míček umístit do jakékoli platné pozice na hřišti.

 

Samotné utkání

Poté ten samý hráč hází svoji první kouli co nejblíže prasátku. Zásadou je, že jeho nohy musí být i po odhodu uvnitř kruhu. Nohy se nesmí kruhu ani dotýkat, natož tak přesahovat a musí zůstat pevně na zemi, dokud bude košonek či koule v pohybu. Dokonce ani jiná část těla se do té doby nesmí dotýkat země mimo kruh.

Protihráč se pak postaví do kruhu a snaží se svoji kouli hodit co nejblíže prasátku, klidně i za cenu vyražení soupeřovy koule či košonku.

Družstvo, které prohrává, hází tak dlouho, dokud se neujme vedení nebo nespotřebuje všechny koule. Teprve poté házejí protihráči své zbývající koule.

 

Sčítání bodů a vyhlášení vítěze

Body se sčítají ve chvíli, kdy obě družstva spotřebovala všechny koule. Vítězné družstvo získává za každou kouli, která je blíže košonku než první koule soupeřova, 1 bod.

Další kolo začíná hráč vítězného družstva a hází košonek z místa, na kterém ležel v závěru hry.

Celkový vítěz je ten, co získal celkové skóre 13 (ve zkrácené verzi 11) bodů.

 

Poznámka na závěr

  • Výměna hráčů v průběhu hry je zakázána.
  • Hráči i diváci jsou povinni respektovat pravidla fair – play. Při profesionálních turnajích hrozí za případné incidenty nemalé pokuty.
  • Pro pořadatele soutěží se mohou hodit Petanque trofeje

Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy