Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)

Škola OnLine jako ideální informační systém pro rodiče i učitele

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Škola OnLine je webová i mobilní aplikace, kterou mohou využívat ředitelé i učitelé. Žáci a rodiče mají také své vlastní přihlašovací údaje, aby se dozvěděli vše potřebné. Pojdme se na ni blíže podívat.

 

Hodnocení

Učitel nemusí s opravenými písemnými pracemi čekat do druhého dne a může výsledné známky okamžitě nahrát do aplikace. Každé známce je také přidělována váha podle důležitosti. Písemné práce je dokonce možné v aplikace předem plánovat. Žáci tak rovnou vidí, kdy se co píše a jakou to má důležitost.

Třídní kniha

Elektronická třídní kniha nám rovnou vyhodnocuje, jakou mají žáci absenci a hlídá neodevzdané omluvenky, které mohou rodiče napsat také prostřednictvím Školy OnLine. Do třídní knihy se dají zapisovat i hospitace, pořádková služba a kázeňské prohřešky. Tuto elektronickou třídní knihu máte všude s sebou, můžete tak zapisovat i předem při plánování příprav.

Rozvrh, suplování, školní akce

Díky aplikaci Škola OnLine nikdy nezapomenete na suplování ani na to, že vám třída zrovna odjela do divadla a vy máte volnou hodinu. Tuto funkci ocení při hledání suplování také ředitelé, protože aplikace jim sama nabízí učitele, který má zrovna volno.

Komunikace

Komunikace je snadnější, protože jen lehce vyberete kolegy, třídu nebo jednotlivé studenty. Napsat můžete také rodičům a nemusíte nikde složitě hledat kontaktní údaje, které jste dostali na začátku roku.

Vysvědčení

Prostřednictvím aplikace je možné také uzavřít hodnocení a tisknout vysvědčení. Škola OnLine si sama poradí i s přehledem nejlepších tříd nebo žáků. Součástí jsou samozřejmě také katalogové listy.

Škola OnLine nabízí také mnoho dalších funkcí jako je výkaznictví, školní matrika, přijímací řízení nebo evidence školních úrazů. Jedinou nevýhodou Školy OnLine je, že je vždy potřeba mít k dispozici počítač nebo tablet a někteří konzervativnější učitelé se možná těžce budou vzdávat papírové formy.


Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy