Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)

Čestné ceny a uznání

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Čestné ceny a uznání se udělují vybraným osobnostem. Tyto ocenění se jednotlivým osobám předávají na slavnostních akcích, které se konají v předem určený den.

Kovové diplomy a plakety Plaketa PLP
Čestné ceny a uznání jsou považovány ve své podstatě za jistý projev úcty a uznání, které dostávají do rukou jednotlivci, kteří se obzvláště významným způsobem zasloužili o něco speciálního. Může jít kupříkladu o rozvoj obce či městské části. Tito lidé mohli přispět velkou měrou k rozvoji a popularizaci konkrétní oblasti, jako je například divadlo, film, opera či balet. Tyto ocenění se nevyhybují ani dalším odvětvím. Získat je mohou lidé z řad hasičů. Pochválit se mohou jimi i akademici, kteří tuto cenu obdrží za celoživotní vědeckou práci.
Čestné uznání mohu dostat obce za péči o občanskou vybavenost. Obdržet toto velmi významné ocenění mohou i školy, agentury, firmy, centra sociálních služeb atd.

Kovové diplomy a plakety Plaketa PLP0004

Kdo čestné uznání uděluje? Toto ocenění má možnost udělit Hospodářská komora, vedení fakulty, Mensa České republiky, sestavená porota, spolek či sdružení. Je to i v kompetenci ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministra zdravotnictví, ministra životního prostředí. Čestné uznání vyhlašují každoročně i další ministerstva.


Plaketa PLPG0062M5
Od roku 2010 uděluje „čestné uznání Mensy České republiky“ společenská organizace Mensa ČR. Tomuto ocenění předchází nejprve základní výběr a potažmo vyhlášení výsledků na valné hromadě. Tato akce se koná pravidelně počátkem června. Tento druh ocenění dostanou vybraní lidé ze všech oblastí společenského života a to ať již jde o významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury anebo šíření dobrého jména ČR v zahraničí.

Nominovaná osoba by měla mít české občanství. Držitel ceny obdrží pamětní list se ztvárňující grafikou věhlasného akademického malíře, též i grafika Karla Šafáře. Čestné uznání Mensy ČR dostali dříve osobnosti: RNDr. Jiří Grygar, CSc., Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., MUDr. Karel Nešpor, CSc., Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Plaketa PLP0062M5

 

Čestné ceny u nás můžete zakoupit v oddělení plakety, diplomy, medaile a kovové diplomy.


Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy