Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)

Historie sportovní gymnastiky

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Gymnastika patří k těm nejstarším sportům, její počátky můžeme hledat již v Antickém Řecku. Tehdy gymnastika napomáhala Řekům v celkovém harmonickém rozvoji člověka. V těchto dobách však pojem gymnastika zahrnoval nejrůznější sportovní odvětví, jako například běh, skoky, plavání, hody nebo dokonce box.

gymnastika

Zajímavé je, že slovo gymnastika bylo odvozeno od latinského výrazu gymnós, což znamená nahý. Vysvětlení je ale jednoduché, Řekové totiž tehdy cvičili úplně nazí. Pokud bychom chtěli hledat první záznamy o nářaďové gymnastice, museli bychom se vydat například na Krétu nebo do Egypta, kdy se nářadí využívalo ke cvičení se zvířaty – hlavně s býky a koňmi.

Jaké poháry se využívají pro sportovní gymnastiku?

 

Jak to bylo později?

 

Období středověku pak bylo, co se týče sportu, poměrně málo úspěšné. Později se však zájem o sportovní aktivity opět rozšířil a začaly vznikat takzvané gymnastické systémy, neboli systémy tělesných cvičení. Jejich základy tehdy položili pedagogové Pestalozzi a Muths. U nás pak v polovině 19. století například vznikl sokolský tělocvik. Významných rokem pro gymnastiku byl rok 1881, kdy byla založena Mezinárodní gymnastická federace FIG. Během dvacátého století měl pak na gymnastiku a její podobu obrovský vliv vznik rytmické gymnastiky, jejímž sportovním následníkem se později stala moderní gymnastika, a pak také sportovní soutěže v nejrůznějších gymnastických disciplínách.

Sportovní gymnastiku můžeme považovat za opravdu významnou sportovní disciplínu, jelikož ji můžeme označit za základní kámen programu Olympijských her. Během třicátých let se pak z gymnastiky vyčlenily atletické disciplíny jako běh, skoky či šplh, které byly do té doby její součástí.


Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy