Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)

Nejvýznamnější Státní vyznamenání České republiky

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Tato významná vyznamenání uděluje stát. Jednotlivci, kterým byla propůjčena či udělena, jsou tak oceňováni za vynikající občanské zásluhy při budování svobodné demokratické společnosti, za svoji vynikající práci, za úsilí o obranu státu či hrdinské nebo výjimečné činy. Mezi vyznamenání se řadí řády a medaile. Řády znamenají vyšší formu, jsou propůjčovány občanům České republiky a udělovány pak těm, kteří občany české republiky nejsou.

 

Řád Bílého lva

Řád Bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Propůjčuje jej nebo uděluje prezident ČR. Je rozdělen na dvě skupiny – občanskou a vojenskou.

Může jej získat občan ČR za vynikající zásluhy spojené se státem a to především v oblastech politických, správy státu, souvisejících s rozvojem hospodářství, vědy, techniky, školství, umění či kultury nebo v případě, že proslaví vlast v zahraničí. Oceňována je i významná činnost v oblasti vědecké a odborné. V případě vojenské oblasti se pak jedná o mimořádné zásluhy vojenského a obranného charakteru.

Ti, kteří nejsou občany ČR jej mohou získat v případě vynikajících zásluh, které jsou ve prospěch ČR.

Řád Bílého lva má 5 tříd. Nejvyšší z nich, 1. třída, může být udělena pouze hlavám státu.

 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Tento řád uděluje nebo propůjčuje prezident ČR osobám, jež mají velkou zásluhu na rozvoji demokracie, kultury, humanity či lidských práv. Řád má 5 tříd, z nichž první je nejvyšší a může být udělena pouze prezidentovi republiky.

 

Medaile Za hrdinství

Je udělována prezidentem republiky těm, kteří prokázali hrdinství v boji a s nasazením vlastního života se zasloužili o záchranu jiného lidského života nebo hodnot velkého materiálního rozměru.

 

Medaile za zásluhy

Tuto medaili uděluje prezident republiky těm, jež mají zásluhy o stát nebo územní samosprávný celek v některých oblastech. Jedná se především o hospodářství, vědu, techniku, kulturu, umění, výchovu a školství, sport a samozřejmě o obranu a bezpečnost nejen státu, ale i občanů naší země.


Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy