Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)
Pravidla fotbalu

Pravidla fotbalu

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Fotbal se řadí k nejoblíbenějším kolektivním sportům ve světě. Cíl hry je zajisté každému známý – dosáhnout většího počtů gólů než soupeři. Ale zná také každý oficiální pravidla hry?

Kde se hraje?

Oficiální pravidla fotbalu jsou rozčleněna do několik částí, v každé z nich je definován jiný pojem. Nejprve je vymezen termín hrací plocha, konkrétně jaký má být její povrch, rozměry a vyznačení. Kromě toho je v pravidlech fotbalu dopodrobna popsáno brankové, pokutové a rohové území. Podle pravidel by měla mít velikost hrací plochy na délku rozmezí 90 – 120 metrů, na šířku 45 – 90 metrů.

 

Rozměry míče a počet hráčů

Další část pravidel fotbalu se věnuje míči, jehož obvod by se měl pohybovat mezi 68 až 70 centimetry. Mimo to je také určena váha míče. Třetí část pravidel se zabývá počtem hráčů. Jak je obecně známo, fotbalového zápasu se účastní vždy dvě mužstva s nejvýše jedenácti hráči, z nichž jeden z nich je vždy brankář. Dále pravidla určují, že každý tým může nominovat několik náhradníků.

 

Povinná výbava

Pravidla fotbalu nezapomínají také na povinnou výstroj hráčů. Tou je samozřejmě dres, trenýrky, štulpny, chrániče holení a kopačky. Další část se věnuje pravomocem rozhodčích a asistentů rozhodčího.

 

Jak dlouho se hraje?

Doba hry fotbalu je i fotbalovému laikovi známá. Utkání se hraje ve dvou poločasech o pětačtyřiceti minutách. Mezi poločasy pak bývá patnáctiminutová přestávka. Rozhodčí má pravomoc poločas prodloužit, například z důvodu zdržování hry.

Před zahájením hry se losuje, které družstvo si bude volit polovinu hrací plochy. Druhé družstvo poté zahajuje hru výkopem. V druhém poločase utkání si fotbalové týmy poloviny hrací plochy vymění a vykopává druhé družstvo.

 

Pravidla hry

Další část fotbalových pravidel se dále věnuje pojmům míč ve hře a míč ze hry. Pokud rozhodčí hru přeruší, nebo míč celým svým objemem překročí brankovou nebo pomezní čáru, je míč ze hry. Ve všech ostatní případech je míč ve hře.

Branky je dosaženo v těch případech, kdy míč celým svým objemem překročí brankovou čáru, která se nachází mezi brankovými tyčemi a břevnem. Branka je však uznána pouze v těch případech, kdy útočící družstvo nepřekročí žádné z pravidel.

Fotbalová pravidla se dále věnují problematice nesportovního chování, za které můžeme například označit situaci, kdy hráč kopce svého soupeře, vrazí do něj nebo jej udeří. Podle závažnosti hráčových přestupků mu pak rozhodčí může ukázat žlutou kartu nebo jej může ze hry vyloučit. Rozhodčí má také pravomoc nařídit proti mužstvu hráče, který se dopustil přestupku, buď přímý nebo nepřímý volný kop.

Jedna z posledních částí pravidle je věnována vhazování. Tím se navazuje na hru v tom případě, kdy byla hra přerušena, poté co míč překročil pomezní čáru. Dalším způsobem navázání na hru je kop od branky. Toho je využíváno tehdy, když se útočícímu družstvu sice podaří překročit s míčem brankovou čáru, ale branka nepadne. Existuje také kop z rohu. Ten je uskutečňován pouze tehdy, když hráč bránícího družstva kopne míč přes brankovou čáru, ale gól nepadne.

Podívejte se na naši nabídku fotbalových pohárů.


Martin Sojka Autor článku

Majitel firmy a inovátor. Vymýšlím pro vás nové produkty. Ve volné čase rád poslouchám a mixuji hudbu.