Upozornění: Produktové změny - více zde
Zavolejte nám (Po-Pá 8-17)
Pravidla pokeru

Pravidla pokeru

Martin Sojka 03. 02. 2023 Zajímavosti

Poker je oblíbenou karetní hrou, která je určena pro dva až deset hráčů. Základním typem této hry je takzvaný draw poker, od kterého se postupně vyvinulo několik dalších variant. Tou nejznámější, nejoblíbenější a nejhranější variantou je takzvaný Texas hold 'em. Proto se dále budeme věnovat pravidlům právě této hry.

Vše je o kartách

Na počátku hry dostává hráč do ruky dvě karty, a protože se jedná jen o jeho karty, neměl by je svým protivníkům ukazovat. Na stůl lícem vzhůru je pak pokládáno dalších pět karet, které jsou už společné pro všechny zúčastněné. Vítězem se stává pak ten, který z těchto sedmi karet vytvoří co nejlepší kombinaci a získá tak pot. Pokud však během partie všichni zahodí karty, a zůstane tak jediný hráč, získává pot automaticky, aniž by musel ukazovat svým protihráčům karty.

 

Kdo rozdává?

Před tím, než se začne hrát, bývá vždy vylosován dealer, neboli rozdávající. Tato pozice však nezůstává u jedné osoby, ale posouvá se ve směru hodinových ručiček vždy o jedno místo. Osoba, která se nacházejí po levé straně dealera, vkládá do hry „small blind“, druhý hráč po dealerově levici pak vloží „big blind“.

Další funkcí dealera je rozdat každému hráči po dvou kartách, přičemž začíná rozdávat nejprve tomu hráči, který se nachází po levici od „big blindu“. Poté co hráči shlédnou své karty, mají tři možnosti. Buď dorovnají sázku (call), která odpovídá výši „big blindu“, navýší (raise) nebo karty položí (fold).

 

Sejmutí karty

Až se uzavře toto první kolo sázení, sejme dealer vrchní kartu z balíčku a vyloží na stůl tří karty (flop). Poté co hráči vyhodnotí karty v ruce s těma, co jsou na stole, musí se rozhodnout, zda žádný z nich nevsadí (check), nebo zda při případné sázce dorovnají, navýší nebo položí karty.

 

Sážkové kolo

Následuje další sázkové kolo, označované jako turn. Zahajuje je opět dealer, který sejme jednu kartu z balíčku a druhou vyloží na stůl. Sázky hráčů probíhají úplně stejně, jako v předchozím kole. Poslední kolo se řídí opět stejnými pravidly, jako ta předchozí. Pátá karta vyložená na stole se ale tentokrát označuje jako river. Poté co jsou ukončeny všechny sázky, vyloží zbývající hráči své karty na stůl. Ten, který má nejlepší výherní kombinaci, získá pot. Nová hra začíná tím, že se změní pozice dealera a blindů.

 

Jaké jsou výherní kombinace?

Jak již bylo zmíněno, ten hráč, který má nejlepší kombinaci karet, vyhrává. Výherních kombinací je hned několik, tou nejsilnější je takzvaný „Royal Flush“. Jedná se o postupku od desítky až po eso, kdy jsou všechny karty ve stejné barvě. Další kombinací je „Straight Flush“ – postupka pěti karet stejné barvy. Následující - „Four of a kind“ – představuje čtyři karty se stejnou hodnotou. „Full house“ je kombinací trojice stejné hodnoty a páru. Nižší výherní kombinací je pak „Flush“, neboli libovolných pět karet se stejnou barvou. Následuje „Straight“, tedy postupka různé barvy. Další kombinací je „Three of a kind“, tedy tři karty stejné hodnoty. „Two pair“ představuje dva páry, nižší kombinace - „One pair“ – jeden pár. Poslední, tou nejnižší možností, je pak „High card“ – tedy nejvyšší karta.


Martin Sojka Autor článku

Jednatel firmy